Meeskond

Kati-Riin Simisker MD, psühhiaater-psühhoterapeut ja koolitaja
Terviseameti arstikood D07327, tegevusluba L06596

Olen Kati-Riin ja alustasin märtsis 2024 Peakeskuses psühhiaatrina.
Peakeskus on minu loodud psühhiaatria ja psühhoteraapia ning koolituskeskus. Eelnevalt töötasin Baeri Kliinikus psühhiaatri ning psühhoterapeudina, olin ka üks kliiniku asutajatest.

Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetasin aastal 2010 ning astusin samal aastal psühhiaatria residentuuri. Varasemalt olen töötanud lisaks SA TÜK Psühhiaatriakliinikus ning erinevates nõustamis- ja psühhoteraapia keskustes nii Tartus kui Tallinnas ning ka Viljandi Haiglas. Jätkan koostööd Tartu Psühhiaatriakliiniku ning Viljandi Haiglaga.

Minu põhitööks on
täiskasvanutele psühhiaatrilise abi osutamine (psüühikahäirete diagnostika, ravi ning psüühikahäireid ennetav tegevus) ning psühhoteraapia läbiviimine. Lisaks olen psühhodraama lavastaja (CP-Certified Practitioner) väljaõppes. Viimased kaks aastat olen koostöös Eesti Psühhodraama Instituudiga juhtinud enesearengugruppe, nende kohta loe SIIT

Usun, et kaasaegse psühhiaatri töös ei piisa vaid ravimite kirjutamisest - käsikäes peavad käima nii psühhoteraapiline lähenemine kui medikamentoosne.

Olen keskendunud enim ärevushäiretele ja depressioonile ning lisaks läbipõlemise sümptomite leevendamisele ja uute sihtide otsimisele elus. Nimetatud teemadel viin läbi ka koolitusi teistele spetsialistidele, samuti pakun kovisiooni Tartu Psühhiaatriakliiniku töötajatele ning viin läbi erinevate meeskondade supervisoone.

Olen Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti Nooremarstide ühenduse ning MTÜ Eesti Psühhodraama Instituudi liige.

Liina Virolainen, grupiterapeut-nõustaja ja koolitaja

Sotsiaaltöötaja, nõustamiskeskuse juht ning täiskasvanute koolitaja,
lõpetanud Tallinna Tehnika Kõrgkooli Teenusmajanduse Instituudi sotsiaaltöötaja erialal, samuti õppinud täiskasvanute koolitajaks ning hetkel on lõpetamisel grupijuhi väljaõpe Tartu Psühhodraama Instituudis. Igapäevatöö on grupiteraapiate läbiviimine ning psüühikahäirega inimestele erihoolekande ning rehabilitatsiooni teenuste pakkumine, samuti enesearengugruppide läbiviimine õpetajatele ja sotsiaalvaldkonna töötajatele. Peamisteks koostööpartneriteks on kohalikud omavalitsused, TÜ Kliinikumi Psühhiaatriakliinik ning Sõltuvuskliinik, Töötukassa ja Sotsiaalkindlustusamet.


Maria Laanelepp, psühhoterapeut-nõustaja ja koolitaja